Skip to content

Van weiland tot woonwijk Doornsteeg in Nijkerk

Facebook
Twitter
LinkedIn

Al een aantal jaar zijn onze mensen te vinden op de Doornsteeg. Dit is een duurzame, groene en ruim opgezette nieuwe woonwijk in Nijkerk. Deze wijk wordt gekenmerkt door het hoge kwaliteitsniveau.

Voordat de bewoners kunnen gaan genieten van deze prachtige wijk, moet er veel gebeuren. Vaak starten onze mensen in een kaal weiland, zo ook op dit project. Eén van de eerste handelingen is het graven van een cunet, de basis voor de toekomstige wegen en het riool. Gelijktijdig is er ook een start gemaakt met het ophogen van de kavels en het uitgraven van de funderingen. Daarna kan de woningbouw gaan starten. Zodra de bouwer zijn fundering klaar heeft dan gaan wij aan de gang met de huisaansluitingen van het vuil- en het regenwater. De grond wordt verder afgewerkt en op hoogte gebracht.  Nadat de woningen gereed zijn begint het woonrijp maken. De bestrating komt erin en de bermen en plantvakken worden aangelegd. Tot slot vindt de afwerking plaats en worden de straten voorzien van verlichting, straatnaam- en verkeersborden.

De diversiteit aan werkzaamheden zijn goed terug te zien op de afbeelding van het project Doonsteeg in Nijkerk. Vooraan zijn de funderingen van de woningen mooi in beeld gebracht en hoe meer je naar achteren kijkt zie je een volledige woonwijk ontstaan.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Harry van Dusschoten – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl