Laatste stenen op De Bron in Vathorst

Sylvester van de Bunt (uitvoerder, 35 jaar) en Jan Bakker (grondwerker, 49 jaar) bij de laatste stenen die gelegd worden op De Bron in Vathorst

Vanaf 2008 was Jan Bakker dagelijks te vinden in deze nieuwe woonwijk. Inmiddels is de wijk woonrijp gemaakt en zijn de laatste straatnaamborden geplaatst.

Jan Bakker heeft de polder in Vathorst van 19 jaar geleden nog helder voor ogen. Hoe het er uit zag? ‘Helemaal vlak, een grote lap landbouwgrond’. De afgelopen jaren heeft hij, samen met zijn collega’s van Smink infra, dagelijks gewerkt aan de aanleg van bestrating, trottoirs en rioleringsstelsels in diverse woonwijken in Vathorst. Vanaf 2008 was hij dagelijks te vinden in de nieuwe woonwijk De Bron. Inmiddels is de wijk woonrijp gemaakt en zijn de laatste straatnaamborden geplaatst.

Bijzonder werk

Wat het werk zo uitdagend maakt is dat je in wezen ‘van niets, naar iets’ gaat, legt Jan uit. ‘Als er een nieuw eiland op De Bron gereed wordt gemaakt, worden eerst de bouwwegen eruit gehaald. Vervolgens worden de puin banen geprofileerd. Daarna worden de kolken geplaatst. Het zand wordt geprofileerd en de baan wordt gereed gemaakt voor bestrating. Als de stratenmakers het straatwerk hebben afgerond, worden de bermen en plantvakken aangelegd. Tot slot vindt de afwerking plaats en worden de straten voorzien van straatnaam- en verkeersborden.’ De diversiteit van woonwijk De Bron is goed terug te zien in het werk. Zo werd op het Bodenmeer, een eiland van De Bron, gewerkt met een speciale betonbeschoeiing met vlakke neus. Dit is moeilijk aan te leggen, Jan en zijn collega’s hebben hier weken voor in de blubber gelopen. Maar het heeft een mooi eindresultaat opgeleverd.

De volgende uitdaging

Met trots kijkt Jan terug op de afgelopen jaren. Het is bijzonder om een wijk van begin tot eind op te mogen bouwen. Hij heeft meegewerkt aan de aanleg van 12 kilometer weg op De Bron in Vathorst en 2500 kolken. Nu de wijk af is, is Jan zeker nog niet weg uit Vathorst. Op dit moment werkt hij aan de nieuwe wijk De Laak. Deze wijk wordt opgezet als een moderne grachtenstad. Veel bruggen, wooneilanden en strakke straten. Een mooie aanvulling op de andere woonwijken die hij in Vathorst heeft aangelegd.

Nieuwe kraan op waterstof

Recent is er een order geplaatst voor de levering van één van de eerste Hyundai graafmachines op waterstof. Nadat begin dit jaar de voorzieningen gereed zijn gekomen om onze elektrische voertuigen vanuit eigen gewonnen energie te kunnen laden, is dit een mooie nieuwe stap voor ons bedrijf.

De levering van de graafmachine staat gepland voor 2023.

Smink infra gaat voor niveau 4 van de CO2-Prestatieladder in 2020

Smink infra zet zich voortdurend in voor een duurzamere leef- en werkomgeving. Hierbij hoort ook het reduceren van de CO2-voetafdruk. In 2018 heeft Smink infra niveau 3 op de CO2-prestatieladder behaald. Dit houdt in dat Smink zich bewust is van de eigen CO2-voetafdruk en maatregelen neemt om deze voetafdruk te verkleinen. Maar in 2020 wordt er een stap extra gemaakt en gaat Smink infra zich inzetten voor een verkleining van de CO2-voetafdruk in de gehele keten.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van de CO2-voetafdruk. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.