Skip to content

Rioolreconstructie werkzaamheden voor een beter milieu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vreemd eigenlijk dat relatief schoon regenwater eerst samen met afvalwater wordt afgevoerd om het daarna weer te zuiveren? Toch was dit in het verleden de normaalste zaak van de wereld. We weten nu wel beter en sinds 2008 is het voor nieuwbouw zelfs wettelijk verplicht om een gescheiden riool te hebben.

Smink Infra voert met grote regelmaat rioolreconstructie werkzaamheden uit.  Op dit moment zijn wij bezig met het zogenaamde afkoppelen in de gemeente Nijkerk in de straat ‘Kostverloren’. Het oorspronkelijke rioolstelsel bestond uit een enkel riool, waarbij het vuile water en regenwater in dezelfde buis afgevoerd werden. Dit wordt ook wel een gemengd stelsel genoemd. Bij het afkoppelen wordt er een nieuwe buis naast de bestaande buis geplaatst en wordt het vuile water en regenwater gescheiden afgevoerd. De bestaande aansluitingen van de regenpijpen en de kolken worden afgekoppeld van de bestaande buis en aangesloten op de nieuwe buis. Op deze wijze wordt er een gescheiden stelsel gerealiseerd. In deze wijk wordt het regenwater in de nieuwe buis afgevoerd naar nabijgelegen sloten en vijvers om het bestaande stelsel en de waterzuivering te ontlasten.

Voordelen van een gescheiden rioolstelsel zijn:

  • De zuiveringsinstallaties worden minder belast omdat het aangevoerde afvalwater niet is verdund met het relatief schone regenwater;
  • Het regenwater blijft in de wijk, om zo de grondwaterstand aan te vullen en verdroging tegen te gaan.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Harry van Dusschoten – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl