Skip to content

Liveblog Kernhem noordwest

Facebook
Twitter
LinkedIn
November 2020

Eerste buizen in de grond op Kernhem

In Kernhem zijn de eerste rioolbuizen de grond in gegaan. Als je goed kijkt zie je op de foto verticale kunststof bruine buizen de grond uitsteken. Dit zijn de huisaansluitingen die straks het vuile water vanuit de woningen gaan wegwerken. De betonnen buizen gaan ervoor zorgen dat het regenwater wordt afgevoerd. Op dit project wordt er bijna negen kilometer aan buizen in de grond verwerkt, daarnaast kunnen deze wel vier meter diep liggen. Naast de riolering zijn we ook gestart met het aanbrengen van puin voor de toekomstige wegen. De waterpartij en enkele kavels zijn al uitgegraven, hier is meer dan tienduizend m³ grond vrijgekomen die weer ergens anders gebruikt kan worden.

Oktober 2020

Liveblog Kernhem noordwest

Sinds 2010 wordt er in Ede, nabij het landgoed Kernhem gebouwd aan meer dan duizend woningen in de nieuwe wijk genaamd Kernhem. Nu, in 2020 is het laatste stuk wat nog braak ligt aan de beurt. Dit is het gedeelte ten westen van het Veenwoud. Groen en water staan in dit gedeelte centraal. Smink Infra gaat de aankomende twee jaar dit gebied klaarmaken voor  de toekomstige woningbouw.

Wat gaan wij doen?

Voordat er gestart kan worden met het bouwen van woningen moet er veel gebeuren. Dit zijn over het algemeen werkzaamheden die je na afronding niet meer ziet. Het meeste gebeurt in de grond. Zo wordt de ondergrond van de toekomstige wegen en groenstroken voorzien van het juiste zand/grond. Ook wordt de afwatering aangelegd door middel van een regenwaterriool en een vuilwaterriool. Om het regenwater voor de toekomstige wijk kwijt te kunnen wordt er eerst een vijver gegraven (zie bovenstaand beeld). Deze vijver wordt in de toekomst vergroot en gekoppeld aan de huidige waterpartij. Na het aanbrengen van de riolering worden de kabels en leidingen voor de toekomstige woningen aangelegd. Denk hierbij aan elektriciteit, water, internet en warmtenet. Als alles in de ondergrond gereed is worden er tijdelijke bouwwegen aangelegd zodat de bouw van de woningen kan starten.

Wat betekent dit voor de buurtbewoners?

Tijdens onze werkzaamheden proberen we zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De werkzaamheden starten om 07.00 uur. Wij begrijpen dat dit vroeg is, maar we kunnen niet altijd voorkomen dat we geen geluid maken. Daarnaast willen wij je erop attenderen dat het niet is toegestaan om zich op het bouwterrein te begeven. Op plekken kan er drijfzand ontstaan, dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Wees hier alert op!

Verder houden wij je graag op de hoogte van onze werkzaamheden, dit is te volgen op deze pagina.

Tijdens onze werkzaamheden doen wij er alles aan om hinder en overlast tot het minimum te beperken. Heeft u meldingen of vragen over dit project? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Mathijs Verweij. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 82 12 49 80 of per mail m.verweij@smink-infra.nl.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Harry van Dusschoten – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl