Skip to content

In Almere wordt steeds duidelijker zichtbaar waar de nieuwe woonwijk ”De Groene Eem” zijn naam aan dankt

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na de start met het bouwrijp maken van de wijk en de eerste aanleg van de infra, zijn wij inmiddels druk bezig met het creëren van een park in de wijk. Geïnspireerd door de historie van de rivier de Eem, ontstaat een veelzijdig park met een meanderende stroom en een aantal vijverpartijen. In de toekomst wordt de stroom omgeven door mooi begroeide oevers. Om de wijk leefbaar te maken zijn we hier voor Vastbouw ook bezig met het woonrijp maken; het realiseren van wegen, paden en groenvakken. 

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Harry van Dusschoten – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl