Skip to content

Zeeheldenwijk Urk

Projectomschrijving

In 2021 heeft Smink Infra het grootste project aangenomen in haar geschiedenis: het bouwrijp maken van de eerste fase van de Zeeheldenwijk op Urk. De locatie van de nieuwe wijk maakte voor de inpoldering deel uit van de Zuiderzee. Daardoor kon er niet zomaar gebouwd worden. Voordat de infra aangelegd kon worden is er eerst een grote hoeveelheid zand aangebracht. Het gewicht maakt dat de losse grond zakt en steviger wordt voor de aanleg van bijvoorbeeld het riool. De eerste kuubs zand zijn aangevoerd met vrachtwagens vanaf de Ketelbrug, maar door de grote hoeveelheid zand is er na de opbouw van een spuitdepot overgeschakeld naar de aanvoer van zand via een persleiding. In het IJsselmeer wordt het zand gewonnen en door Baggerbedrijf De Boer getransporteerd naar de Zuidermeerdijk. Vanaf daar legt het zand door een pijp een afstand van 2 kilometer af voordat deze met een grote hoeveelheid water terecht komt in het zanddepot. Om de slibdeeltjes die meekomen met het water kwijt te raken legt het water vervolgens een route af door het slibdepot waar het slib achterblijft. Het water wordt in nauw overleg met het waterschap geloosd in de Zuidermeertocht. In de droge zomer van 2022 was dit ook nog eens van grote meerwaarde voor het achterland. Naast het spuiten en verwerken van 370.000m3 zand werd er in totaal 7 kilometer aan riool aangebracht. Bijzonder hierbij is dat er naast het vrij verval riool ook een vacuümriool is aangebracht. Ook werden bij het bouwrijp maken grote watergangen gegraven van wel 26 meter breed en werden er tijdelijke wegen aangebracht.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl