Kernhem Noord-West

Bouwrijp maken Kernhem Noord-West Ede

Projectomschrijving

Sinds 2010 wordt er in Ede, nabij het landgoed Kernhem, gebouwd aan meer dan duizend woningen in de nieuwe wijk genaamd Kernhem. In 2020 was het laatste stuk wat nog braak lag aan de beurt. Dit is het gedeelte ten westen van het Veenwoud. Groen en water staan in dit gedeelte centraal.

Voordat er gestart kan worden met bouwen van woningen moet er veel gebeuren. Dit zijn over het algemeen werkzaamheden die je na afronding niet meer ziet. Het meeste gebeurt in de grond. Zo hebben we hier de ondergrond van de toekomstige wegen en groenstroken voorzien van het juiste zand/grond. Ook hebben riolering aangebracht in de vorm van regenwaterriool inclusief drains en een vuilwaterriool. Voor de afvoer van regenwater hebben we de bestaande waterpartij op meerdere plekken uitgebreid.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Bedrijfsterrein Bakker Logistiek

Bedrijfsterrein Bakker Logistiek Zeewolde

Projectomschrijving

Bakker Logistiek liep tegen de grenzen van zijn perceel aan. Om de ruimte te bieden aan zijn vrachtwagens hebben wij extra verharding aangebracht. Het maaiveld hebben we afgegraven, vervolgens zand aangebracht. Om het water af te kunnen voeren hebben we kolken aangebracht. Als verharding is er asfaltgranulaat aangebracht. Zo hebben we in een korte tijd een kostenefficiënte oplossing aan kunnen bieden aan Bakker Logistiek in Zeewolde.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Vinkenweg en Frans Jacobweg

Vinkenweg en Frans Jacobweg Bunschoten

Projectomschrijving

De Vinkenweg en Frans Jacobweg konden het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer niet meer aan. De weg begon te scheuren en zakte langzamerhand steeds verder de slootkant in. Samen met de Gemeente Bunschoten zijn we aan de slag gegaan om de weg toekomstbestendig te maken. De bestaande fundering hebben we uitgegraven en vervangen. Om het af te maken zijn er verse lagen asfalt overheen gekomen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Eikenlaan

Herinrichting Eikenlaan Scherpenzeel

Projectomschrijving

Voor de Gemeente Scherpenzeel heeft Smink Infra de gehele Eikenlaan heringericht. Het versleten riool, wat verstopt was geraakt door wortel ingroei, hebben we vervangen. Ter vervanging van het oude gemengde stelsel hebben we een gescheiden stelsel aangebracht, waarbij over de gehele lengte een drain is aangelegd. De drain zorgt ervoor dat het regenwater kan infiltreren in de bodem voor een natuurlijk behoud van de grondwaterstand. Het riool is in meerdere fases aangelegd zodat de bewoners er zo min mogelijk hinder van ondervonden. Om het groene karakter van de straat terug te brengen hebben we na afronding van de verharding de bomen en de beplanting aangebracht.

De gemeente Scherpenzeel heeft de omgeving intensief betrokken bij het maken van het ontwerp. Smink Infra heeft dit met enthousiasme doorgezet. Samen hebben we de Eikenlaan een prettige plek gemaakt om aan te wonen en doorheen te fietsen.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Beekpark

Beekpark Nijkerk

Projectomschrijving

Het Beekpark is naast een uitgestrekte groenstrook vooral een plek om te gebruiken. Het park biedt aan kinderen de ruimte om uren te kunnen ravotten, maar ook aan volwassenen om ontspanning te vinden. De verschillende loop- en fietspaden in het park staan middels bruggen met elkaar in verbinding. In samenwerking met Groot Lemmer zijn de afgelopen week 4 bruggen in het gebied geplaatst. Hiermee beginnen de nieuwe wandel- en fietsroutes pas écht vorm te krijgen.

We hebben in opdracht van de Gemeente Nijkerk de simpele beek omgebouwd tot een natuurlijk stromende watergang. Bij het vergraven van de watergang hebben wij ons ingezet voor een optimaal behoud van de flora en fauna onderwater. Binnen het projectgebied hebben we paadjes gecreëerd en grondverbetering toegepast voor bijvoorbeeld de toekomstige speelplaatsen. Vlonders, steigers en stuwen maken het een echt levendig watergebied.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Zeeheldenwijk

Zeeheldenwijk Urk

Projectomschrijving

In 2021 heeft Smink Infra het grootste project aangenomen in haar geschiedenis: het bouwrijp maken van de eerste fase van de Zeeheldenwijk op Urk. De locatie van de nieuwe wijk maakte voor de inpoldering deel uit van de Zuiderzee. Daardoor kon er niet zomaar gebouwd worden. Voordat de infra aangelegd kon worden is er eerst een grote hoeveelheid zand aangebracht. Het gewicht maakt dat de losse grond zakt en steviger wordt voor de aanleg van bijvoorbeeld het riool. De eerste kuubs zand zijn aangevoerd met vrachtwagens vanaf de Ketelbrug, maar door de grote hoeveelheid zand is er na de opbouw van een spuitdepot overgeschakeld naar de aanvoer van zand via een persleiding. In het IJsselmeer wordt het zand gewonnen en door Baggerbedrijf De Boer getransporteerd naar de Zuidermeerdijk. Vanaf daar legt het zand door een pijp een afstand van 2 kilometer af voordat deze met een grote hoeveelheid water terecht komt in het zanddepot. Om de slibdeeltjes die meekomen met het water kwijt te raken legt het water vervolgens een route af door het slibdepot waar het slib achterblijft. Het water wordt in nauw overleg met het waterschap geloosd in de Zuidermeertocht. In de droge zomer van 2022 was dit ook nog eens van grote meerwaarde voor het achterland. Naast het spuiten en verwerken van 370.000m3 zand werd er in totaal 7 kilometer aan riool aangebracht. Bijzonder hierbij is dat er naast het vrij verval riool ook een vacuümriool is aangebracht. Ook werden bij het bouwrijp maken grote watergangen gegraven van wel 26 meter breed en werden er tijdelijke wegen aangebracht.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Willem de Zwijgerlaan

Willem de Zwijgerlaan Soest

Projectomschrijving

In opdracht van de gemeente Soest wordt de Willem de Zwijgerlaan aangepakt. Gedeeltes van het riool worden vervangen en er wordt een nieuw stelsel voor het regenwater aangebracht. Na de rioolwerkzaamheden wordt er nieuwe cementloze bestrating aangebracht. Bij de productie hiervan worden er minder broeikasgassen uitgestoten. Het hoogteverschil van het begin tot het eind van de straat is wel 8 meter. Er worden goten aangebracht, waardoor het water naar het diepste punt van de straat stoomt. Door gebruik te maken van dit natuurlijke verloop belandt het water uiteindelijk in een zogeheten Lensink put. Deze put zit vol met gaten tot wel 9 meter diep, waardoor het water kan infiltreren in de bodem. Voor een optimale infiltratie is er door Zandink Zandhandel b.v. een waterdoorlatend mengsel aan gebroken en gezeefd puin geleverd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Prins Hendriklaan

Prins Hendriklaan Ermelo

Projectomschrijving

Binnen de gemeente Ermelo ligt in een rustige wijk de Prins Hendriklaan. De grote plakken asfalt nodigen uit om hard te rijden. De gemeente Ermelo heeft ons daarom opdracht gegeven om aanpassingen te maken in het wegbeeld zodat de wijk veiliger wordt. Gedeeltes van de weg zijn volledig aangepakt. Daar is de plak asfalt vervangen voor straatwerk wat het beeld van een woonwijk beter weergeeft. Elders in de wijk zijn drempelplateaus gerealiseerd. Doordat de onderliggende fundering vervuild was, zijn er saneringen uitgevoerd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Kazerneterreinen

Maurits Noord Kazerne Ede

Projectomschrijving

Op de voormalige Elias Beeckman en Prins Maurits kazernes in Ede wordt een nieuwe wijk ontwikkeld. Tussen de monumentale gebouwen heeft Smink Infra in opdracht van Gemeente Ede het terrein woonrijp mogen maken. Vele vierkante meters straatwerk zijn aangebracht tussen de gerealiseerde zithoeken, paden en groenvakken. Geen plek kent zo’n unieke verzameling kazernegebouwen als Ede. Hier liggen maar liefst zeven kazernes op een rij. De 32 bijzondere (monumentale) gebouwen vertellen het verhaal van meer dan honderd jaar militaire geschiedenis. Dit maakt dat de kazerneterreinen geen typische woonwijk zijn geworden. De aangelegde infra is daardoor specifiek aangepast op de situatie. Met daarbij speciaal gemaakte elementen voor de kazerneterreinen zoals banken van beton die tevens de groenstroken afscheiden.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Woonpark

Woonpark Hoevelaken

Projectomschrijving

In opdracht van BPD projectontwikkeling is het toekomstig Woonpark Hoevelaken bouwrijp gemaakt. Hier worden 180 woningen ontwikkeld in 2 natuurrijke delen, Het Landgoed en Het Erf, met ieder een unieke en eigen sfeer.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl