Beekpark

Beekpark Nijkerk

Projectomschrijving

Het Beekpark is naast een uitgestrekte groenstrook vooral een plek om te gebruiken. Het park biedt aan kinderen de ruimte om uren te kunnen ravotten, maar ook aan volwassenen om ontspanning te vinden. De verschillende loop- en fietspaden in het park staan middels bruggen met elkaar in verbinding. In samenwerking met Groot Lemmer zijn de afgelopen week 4 bruggen in het gebied geplaatst. Hiermee beginnen de nieuwe wandel- en fietsroutes pas écht vorm te krijgen.

We hebben in opdracht van de Gemeente Nijkerk de simpele beek omgebouwd tot een natuurlijk stromende watergang. Bij het vergraven van de watergang hebben wij ons ingezet voor een optimaal behoud van de flora en fauna onderwater. Binnen het projectgebied hebben we paadjes gecreëerd en grondverbetering toegepast voor bijvoorbeeld de toekomstige speelplaatsen. Vlonders, steigers en stuwen maken het een echt levendig watergebied.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Zeeheldenwijk

Zeeheldenwijk Urk

Projectomschrijving

In 2021 heeft Smink Infra het grootste project aangenomen in haar geschiedenis: het bouwrijp maken van de eerste fase van de Zeeheldenwijk op Urk. De locatie van de nieuwe wijk maakte voor de inpoldering deel uit van de Zuiderzee. Daardoor kon er niet zomaar gebouwd worden. Voordat de infra aangelegd kon worden is er eerst een grote hoeveelheid zand aangebracht. Het gewicht maakt dat de losse grond zakt en steviger wordt voor de aanleg van bijvoorbeeld het riool. De eerste kuubs zand zijn aangevoerd met vrachtwagens vanaf de Ketelbrug, maar door de grote hoeveelheid zand is er na de opbouw van een spuitdepot overgeschakeld naar de aanvoer van zand via een persleiding. In het IJsselmeer wordt het zand gewonnen en door Baggerbedrijf De Boer getransporteerd naar de Zuidermeerdijk. Vanaf daar legt het zand door een pijp een afstand van 2 kilometer af voordat deze met een grote hoeveelheid water terecht komt in het zanddepot. Om de slibdeeltjes die meekomen met het water kwijt te raken legt het water vervolgens een route af door het slibdepot waar het slib achterblijft. Het water wordt in nauw overleg met het waterschap geloosd in de Zuidermeertocht. In de droge zomer van 2022 was dit ook nog eens van grote meerwaarde voor het achterland. Naast het spuiten en verwerken van 370.000m3 zand werd er in totaal 7 kilometer aan riool aangebracht. Bijzonder hierbij is dat er naast het vrij verval riool ook een vacuümriool is aangebracht. Ook werden bij het bouwrijp maken grote watergangen gegraven van wel 26 meter breed en werden er tijdelijke wegen aangebracht.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Willem de Zwijgerlaan

Willem de Zwijgerlaan Soest

Projectomschrijving

In opdracht van de gemeente Soest wordt de Willem de Zwijgerlaan aangepakt. Gedeeltes van het riool worden vervangen en er wordt een nieuw stelsel voor het regenwater aangebracht. Na de rioolwerkzaamheden wordt er nieuwe cementloze bestrating aangebracht. Bij de productie hiervan worden er minder broeikasgassen uitgestoten. Het hoogteverschil van het begin tot het eind van de straat is wel 8 meter. Er worden goten aangebracht, waardoor het water naar het diepste punt van de straat stoomt. Door gebruik te maken van dit natuurlijke verloop belandt het water uiteindelijk in een zogeheten Lensink put. Deze put zit vol met gaten tot wel 9 meter diep, waardoor het water kan infiltreren in de bodem. Voor een optimale infiltratie is er door Zandink Zandhandel b.v. een waterdoorlatend mengsel aan gebroken en gezeefd puin geleverd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Prins Hendriklaan

Prins Hendriklaan Ermelo

Projectomschrijving

Binnen de gemeente Ermelo ligt in een rustige wijk de Prins Hendriklaan. De grote plakken asfalt nodigen uit om hard te rijden. De gemeente Ermelo heeft ons daarom opdracht gegeven om aanpassingen te maken in het wegbeeld zodat de wijk veiliger wordt. Gedeeltes van de weg zijn volledig aangepakt. Daar is de plak asfalt vervangen voor straatwerk wat het beeld van een woonwijk beter weergeeft. Elders in de wijk zijn drempelplateaus gerealiseerd. Doordat de onderliggende fundering vervuild was, zijn er saneringen uitgevoerd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Kazerneterreinen

Maurits Noord Kazerne Ede

Projectomschrijving

Op de voormalige Elias Beeckman en Prins Maurits kazernes in Ede wordt een nieuwe wijk ontwikkeld. Tussen de monumentale gebouwen heeft Smink Infra in opdracht van Gemeente Ede het terrein woonrijp mogen maken. Vele vierkante meters straatwerk zijn aangebracht tussen de gerealiseerde zithoeken, paden en groenvakken. Geen plek kent zo’n unieke verzameling kazernegebouwen als Ede. Hier liggen maar liefst zeven kazernes op een rij. De 32 bijzondere (monumentale) gebouwen vertellen het verhaal van meer dan honderd jaar militaire geschiedenis. Dit maakt dat de kazerneterreinen geen typische woonwijk zijn geworden. De aangelegde infra is daardoor specifiek aangepast op de situatie. Met daarbij speciaal gemaakte elementen voor de kazerneterreinen zoals banken van beton die tevens de groenstroken afscheiden.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Woonpark

Woonpark Hoevelaken

Projectomschrijving

In opdracht van BPD projectontwikkeling is het toekomstig Woonpark Hoevelaken bouwrijp gemaakt. Hier worden 180 woningen ontwikkeld in 2 natuurrijke delen, Het Landgoed en Het Erf, met ieder een unieke en eigen sfeer.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Haarweg

Haarweg Maarsbergen

Projectomschrijving

Voor Wolfswinkel Reiniging in Maarsbergen is voor het nieuwe bedrijfspand het grondwerk en de terreininrichting gerealiseerd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Husselmansgoed

Husselmansgoed Nijkerk

Projectomschrijving

Voor de gemeente Nijkerk worden de dakoppervlakken afgekoppeld en aangesloten op een nieuw aangelegd regenwaterriool.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

Doornsteeg

Doornsteeg Nijkerk

Projectomschrijving

In opdracht van de gemeente Nijkerk is de 2e fase van de nieuwbouwwijk Doornsteeg bouwrijpgemaakt. Dit is een wijk met een fraaie groene beekzone en veel duurzaamheid. Alle bouwwegen zijn op dit project in asfalt uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden hebben wij studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen mogen ontvangen. Wij hebben de studenten een stukje van de praktijk laten zien.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl

De Dijkjes

De Dijkjes Elburg

Projectomschrijving

De nieuwe woonwijk De Dijkjes aan de rand van Elburg is ontwikkeld met de historische kenmerken van de vestingsstad Elburg. In opdracht van Van Wijnen projectontwikkeling is deze wijk bouw- en woonrijp gemaakt.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met

Michel Smink – Bedrijfsleider

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar info@smink-infra.nl