Sanering kavelpaden, Amersfoort

Project Info

  • Bouwdatum

    September 2017

  • Locatie

    Amersfoort Vathorst

  • Opdrachtgever

    Ontwikkelingsbedrijf Vathorst B.V.

Omschrijving van project
Ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied de Laak 2B moesten een tweetal oude kavelpaden gesaneerd worden.

In twee dagen tijd hebben wij op aanwijzing van de aanwezige milieudeskundige alle verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het kader van de BRL7000 protocol 7001.