Podium Vathorst

Project Info

  • Bouwdatum

    2018

  • locatie

    Amersfoort Vathorst

  • Opdrachtgever

    Ontwikkelingsbedrijf Vathorst B.V.

Omschrijving project:

Toen kort voor de overdracht van een terrein aan de weg Podium in Amersfoort bleek dat er nog verontreinigingen op het terrein aanwezig waren, werden wij door onze opdrachtgever ingeschakeld om op de kortst mogelijke termijn het terrein gereed te maken voor deze overdracht.

De uit te voeren werkzaamheden bestonden uit: het saneren van 2 spots verontreinigde grond met asbest, het ontgraven, vervoeren en verwerken van ruim 11.000 m3 grond, het laden en afvoeren van een zevental verontreinigde gronddepots en het leveren en verwerken van 6.000 m3 zand ten behoeve van het schoon opleveren van het terrein.

Smink Infra heeft de werkzaamheden vanaf de uitvraag binnen 4 weken en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Een prestatie om trots op te zijn!