J3 Enka-terrein, Ede

Project Info

  • Bouwdatum

    Eind 2017 tot begin 2018

  • Locatie

    Ede

  • Opdrachtgever

    Grondbank Bennekomseweg CV

Omschrijving van project
Doormiddel van een onderhandse aanbesteding met drie partijen hebben we eind 2017 opdracht gekregen voor het bouwrijp maken van deelgebied J3 op het Enka-terrein te Ede. Gezien wij op dit terrein al meerdere projecten hebben uitgevoerd is het terrein ons niet onbekend en kunnen wij ook in dit project de opdrachtgever weer optimaal van dienst zijn.

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van een bodemsanering, het aanbrengen van rioleringen het aanbrengen van mengranulaat ten behoeve van de tijdelijke wegen en het afwerken van de percelen.