Hart Leusderkwartier, Amersfoort

Project Info

  • Bouwdatum

    *

  • Locatie

    Leusderkwartier Amersfoort

  • Opdrachtgever

    *

Omschrijving van project
Dit project betreft de reconstructie van het huidige gemengde rioolstelsel. Het stelsel dat nu in gebruik is, wordt vervangen door een gescheiden stelsel.

Het werk bestaat in totaal uit 14 fases, zodat de overlast voor de omwonenden beperkt blijft.