CPO Holkerbeek, Nijkerk

Project Info

  • Bouwdatum

    Media 2017 tot eind 2017

  • Locatie

    Nijkerk

  • Opdrachtgever

    Gemeente Nijkerk

Omschrijving van project
In opdracht van de gemeente Nijkerk hebben wij het woonrijp maken van de CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) Holkerbeek uitgevoerd

De werkzaamheden bestaan uit onder meer: het uitgraven van wadi’s door middel van GPS, het aanbrengen van verhardingen en het aanbrengen van beplanting.

Namens de CPO Holkerbeek zijn zoals onderstaand te zien de werkzaamheden prachtig in beeld gebracht door Arie Jongejan