BRM Doornsteeg, Nijkerk

Project Info

  • Bouwdatum

    Eind 2016 tot medio 2018

  • Locatie

    Nijkerk

  • Opdrachtgever

    BRM Doornsteeg Nijkerk

Omschrijving van project
In de gemeente Nijkerk wordt gewerkt aan het nieuwbouw project Doornsteeg. Doormiddel van een onderhandse aanbesteding door de gemeente Nijkerk het bouwrijp maken van dit gebied aangenomen. Het project bestaat met name uit: het ontgraven van watergangen, het aanbrengen van de hoofdriolering, duikers, keerwanden, beschoeiingen en tijdelijke verhardingen.