Bouw en woonrijp maken, Amersfoort Buyten

Project Info

  • Bouwdatum

    2018

  • Locatie

    Amersfoort Buyten

  • Opdrachtgever

    Van Omme & De Groot: projectontwikkelaars en bouwers

Omschrijving van project
Voor onze opdrachtgever zijn wij eind 2017 begonnen met het bouwrijp maken van dit project aan de Laan 1914 te Amersfoort. Nadat wij medio februari 2018 de bouwrijp werkzaamheden hebben afgerond zal de opdrachtgever hier 55 halfvrijstaande villa’s realiseren. Het woonrijp maken van het terrein zal ter zijner tijd de oplevering van de woningen volgen.